redirect

miercuri, 10 septembrie 2014

„Youth Guarantee” – o reformă de succes pentru tinerii Europei

„Garanţia pentru tineret” („Youth Guarantee”) este un program care a fost adoptat încă din 2013, de către Consiliul de Miniştri al UE, pe baza propunerii făcute de Comisie în decembrie 2013. Programul prevede ca statele membre să se asigure că la cel mult patru luni după părăsirea şcolii sau după ce au pierdut un serviciu, tinerii pot să îşi găsească un loc de muncă în conformitate cu pregătirea pe care o au sau să dobândească noi competenţe care să le permită să îşi găsească un serviciu în viitor. Toate statele membre au fost de acord cu implementarea planului propus prin „Garanţia pentru tineret”, concepându-şi propriile strategii de implementare. Ca urmare a cererilor formulate în 2012, 18 proiecte pilot au fost aprobate pentru a fi implementate în 7 ţări, printre care şi România.


Pe 9 septembrie 2014 oficialităţi ale Comisiei Europene s-au întâlnit la Bruxelles cu coordonatorii celor 18 proiecte pentru a vedea care este stadiul implementării lor şi ce au scos în evidenţă aceste proiecte în legătură cu aspectul care stă la baza programului. În acest context, Comisarul Laszlo Andor a declarat că „Garanţia pentru tineret este o reformă structurală care le cere statelor membre să îşi îmbunătăţească politica de angajare a tinerilor la toate nivelurile. Proiectele pilot arată că această iniţiativă funcţionează şi dă rezultate. Garanţia pentru tineret se dovedeşte a fi cea mai rapidă reformă structurală implementată în UE. Comisia lucrează direct cu toate statele membre, pentru a asigura implementarea completă şi rapidă a programului.”

Principala sursă de finanţarea a proiectelor din cadrul „Garanţiei pentru tineret” o constituie cele peste 10 bilioane de euro din Fondul Social European, disponibile în fiecare an pentru statele mebre, în perioada 2014 – 2020. De altfel, implementarea programului este considerată o prioritate a acordurilor de parteneriat  încheiate cu 16 dintre statele membre în ceea  ce priveşte utilizarea fondurilor structurale şi de investiţii în perioada 2014 – 2020, Comisia având în atenţia în acest moment şi acordurile cu celelalte state. Pentru garantarea sprijinului financiar în acest sens, Consiliul şi Parlamentul European au aprobat crearea unui fond garantat de 6 bilioane de euro – Youth Employement Initiative (YEI) – pentru a ajuta statele membre să implementeze programele „Garanţiei pentru tineret” în regiunile unde şomajul tinerilor depăşeşte 25%. 3 bilioane de euro provin dintr-un buget  EU special dedicat angajării tinerilor, în timp ce ceilalţi bani provin din alocarea fondurilor sociale ale statelor membre.

România este prezentă cu două proiecte în cadrul programului "Garanţia pentru tineret"

Cele 18 proiecte analizate ieri în cadrul seminarului de la Bruxelles, lansate în perioada august – decembrie 2013, se desfășoară timp de aproximativ 12 luni fiecare şi reprezintă modalități concrete de punere în practică a "Garanției pentru Tineret", prin exemple de bună practică ce presupun diverse aspect ce au legătură cu angajarea tinerilor, cum ar fi consolidarea legăturilor dintre angajatori și școli, îmbunătățirea sprijinului acordat tinerilor de către agenţiie de ocupare a forței de muncă etc. Ţările în care sunt aplicate cele 18 proiecte sunt: Irlanda (Ballymun /Dublin), Italia (Lazio, Legnago, Toscana, Veneto), Lituania (Vilnius), Polonia (Miechow), Spania (Aragon, Aviles, Cartagina, Galicia, Gijon / Asturias, Valencia), România (Alba şi Neamţ) şi Marea Britanie (Croydon / Londra, Hartlepool, Pembrokeshire). Proiectele sunt împărţite în două grupe, în funcţie de adresabilitatea lor: pe de o parte este vorba despre proiecte ce au în vedere sprijinul tinerilor aflaţi în ultima fază a studiilor pentru a facilita tranziţia de la şcoală la piaţa de muncă; pe de altă parte este vorba despre proiecte ce au în vedere tinerii care nu studiază şi nici nu au un serviciu, dar care trebuie sprijiniţi în direcţia inserţiei lor într-un sistem educaţional sau de training în vederea inserţiei ulterioare pe piaţa muncii.

Cele două proiecte din România se derulează în Alba şi Neamţ. Proiectul implementat în Alba dezvoltă ideea unor cercuri de consiliere şi orientare profesională, de tip job club, în cadrul şcolilor. În proiect au fost implicaţi 80 de elevi cu vârste cuprinse între 15 şi 19 ani. Aceştia au primit consiliere de la 16 consilieri specializaţi în domeniu şi au participat la un curs de antreprenoriat. În continuare, proiectul presupune exersarea noilor abilităţi ale tinerilor în 16 firme partenere. De asemenea, 25 dintre participanţi au fost implicaţi în crearea unei platforme online care pune la dispoziţia tinerilor un centru virtual de asistenţă pentru carieră. 60 de tineri au fost implicaţi în vizite pe piaţa muncii şi în discuţii concrete cu angajatorii, pentru a se familiarize cu procedurile pe care le presupune angajarea. Au fost create patru job cluburi care sunt active, tinerii fiind implicaţi în activitatea lor şi în menţinerea la zi a site-urilor adiacente.

La Neamţ, proiectul implementat are în vedere inserţia pe piaţa muncii a tinerilor care părăsesc sistemul de asistenţă social oferit de stat. La identificarea iniţială a nevoilor acestei categorii de tineri au participat 103 tineri, pentru care s-au conceput planuri individualizate de încadrare pe piaţa muncii. O problemă particulară a tinerilor din această categorie este lipsa documentelor şcolare sau a documentelor de identitate, de aceea partenerii din proiect au pus la punct o bază de date care să vină în sprijinul tinerilor pentru a-şi recupera documentele care le lipsesc şi de care au nevoie pentru a se putea angaja. Dintre participanţi, 20 sunt deja implicaţi în procesul de pregătire în vederea găsirii unui job. 13 tineri urmează cursuri pentru dobândirea abilităţilor de comunicare, în timp ce 7 urmează cursuri pentru dobândirea de abilităţi în domeniul IT. După aceste cursuri, tinerii vor fi plasaţi pentru 5 zile pe piaţa muncii în companii locale, ONG-uri sau instituţii. Angajatorii din zona Neamţ au primit o scrisoare de informare asupra acestui proiect şi au fost solicitaţi să se implice în sprijinirea efectivă a tinerilor, lucru care a fost posibil cu ajutorul Camerei de Comerţ. 17 companii, ONG-uri sau instituţii s-au înscris deja pe site-ul proiectului pentru a oferi mentorat.

De acelaşi succes se bucură şi proiectele implementate în celelalte şase ţări europene, ceea ce demonstrează că “Garanţia pentru tineret” este una dintre iniţiativele de succes în ceea ce priveşte sprijinul acordat de UE tinerilor pentru a-şi găsi un loc de muncă.

PS: Aşa cum notam ieri, în jurnalul zilei, Jonathan Todd a stat la dispoziţia ziariştilor în cadrul briefingului de prânz, pentru întrebări şi răspunsuri referitoare la aceste proiecte, însă preocuparea faţă de evenimentele fierbinţi ale momentului cum sunt măsurile faţă de Rusia, prezentarea portofoliilor de către preşedintele Juncker sau referendumul din Scoţia, a pus oarecum în umbră importanţa seminarului desfăşurat la Bruxelles pe tema proiectelor “Youth Guarantee”.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu